+45 4223 0001 tm@dakk.dk

MAC500 – den rigtige måde at rense luften på..​

11

En teknologi, som i 1999/2000 gav Jimco:

EU’s miljøpris i kategorien renere teknologi.

​-Ved hjælp af denne teknologi bekæmpes en række lugtgener, man opnår en nedsat risiko for overførsel af smittebærende sygdomme

Her kommer så 3 videoer

 

Bedre indeklima, bedre arbejdsmiljø!

Et dårligt indeklima i de rum, vi færdes i, påvirker vores livskvalitet og sundhed negativt. Ubehagelig lugt kan i sig selv skabe ubehag, men indendørs luftforurening er desuden kilde til hovedpine, vejrtrækningsproblemer, træthed og astma. Alle disse gener påvirker menneskers arbejdsevne og koncentration.

Derfor er MAC500 en god investering – en investering i livskvalitet og sundhed.

Jimco’s produkter renser luften ved hjælp af ozonproducerende UV-C lys. UV-C lyset reagerer med den naturlige ozon i luften, hvorved der dannes ozon. Ozon vil naturligt nedbrydes efter en periode afhængig af hvor meget materiale, der skal oxyderes (renses) og hvor meget UV-C lys, der er til stede. Efter at ozon har reageret på organiske substanser, vender denne tilbage til oprindelige form, som er oxygen (O2). Denne metode bevirker, at der ikke dannes kvælstofilte (NOX), som i den traditionelle fremstillingsmetode, hvor ozon dannes ved hjælp af højspænding.

 

Teknologien bag MAC500 giver nedsat sygefravær!

En videnskabelig undersøgelse i Canada har påvist effekten af UV-C teknologi i forbindelse med indeklima. Undersøgelsen blev foretaget blandt 771 medarbejdere i en virksomhed, og resultatet af undersøgelsen er offentliggjort i “THE LANCET” Vol 362 af 29.11.2003.

Resultaterne påviste entydigt en reduktion i sygefravær på op til 40 %

– samt en daglig stigning i produktiviteten på helt op til 10 %.

Ozon er ikke opført i miljøstyrelsens liste over farlige stoffer.

 

MAC500 kan bruges overalt.

MAC500 kan forbedre indeklimaet overalt, hvor mennesker har deres daglige gang.

– Må derfor gerne anvendes kontinuerligt i opholdsrum.

Da MAC500 reducerer mængden af bakterier, vira og svampesporer, er luftrenseren også velegnet i bakteriebelastede miljøer.

 

Lugte kan være svære at slippe af med.

Selv om et lokale er godt ventilleret, kan det være vanskeligt at fjerne lugtgener.

Med MAC500 kan du permanent løse lugtproblemer af enhver art og uden brug af kemikalier.

Lugten vender ikke tilbage, medmindre forureningskilden fortsat er til stede.

MAC500 fjerner ikke blot lugten fra luften; men også den lugt som sidder i:

– tæpper, gardiner, vægge og lignende.

Endvidere har MAC 500 vist sig at reducere mængden af bakterier, vira og svampesporer

og er derfor særdeles velegnet i alle lokaler, hvor der færdes mange mennesker.

 

Let at installere!

MAC500 skal placeres højt i rummet – på reol, væg eller loft.

Se her omtale af MAC500, i TV-Avisen:

 

Her kommer så endnu en video

 

Produceres i:

4 forskellige farver: Rustfri stål – Hvid – Grå – Sort

The technology behind MAC500 reduces absence due to illness!

A scientific study in Canada has proved the effect of UV-C technology in connection with indoor climate.

​The study was based on a company‘s 771 employees and the result of this study was published in ”THE LANCET” Vol. 362 of 29.11.2003.

​The results clearly showed a reduction of absence due to illness up to 40 % – and a daily increased productivity of up to 10 %.

MAC500 is applicable everywhere

MAC500 is able to improve indoor climate everywhere where people are present.

​MAC500 reduces the amount of bacteria, vira and mould fungi’s and is therefore also suitable in bacteria loaded environments.

​Even though a room is well ventilated, odour problems can be difficult to remove.

​With MAC500 you can permanently solve any kind of odour problem and without the use of chemicals.

​The odour will not return, unless the source of the odour is still present.​

MAC500 References from satisfied customers

MAC500 References from satisfied customers

Statement from Marielund – center for social psychiatry: Manager Bjarne N. Nielsen

Marielund is a social psychiatric center. Some of our clients smoke a lot and some are incontinent. This affects our indoor climate with smoke nuisance and unpleasant odours. In a period of 2 weeks, we have tested 3 ”MAC500” air cleaners. Immediately, we experienced a significant improvement of our indoor climate with less smoke and odour nuisances. We have therefore until now invested in 20 air cleaners, which our clients and we are very much satisfied with. We give ”MAC500” our best recommendations.

Statement from Læssøensgadens School in Århus: Reno Sørensen

The air cleaner MAC500 was installed in our smoking room that is used by the teachers. And I must say, it has made quite a big difference. The room is 25 m2 and the room has a high ceiling. The air-cleaner was able to clean the air in the room – after only 1-2 hours there are no bad odour at all – despite up to 12 smokers having used the room. Based on this I give MAC500 my best recommendations.

Statement from Munkebjerg Hotel in Vejle: Jens Peder Hansen

For some time, we have had problems with bad air in a room where we keep food scraps in plastic containers with lids. We installed an air-cleaner model MAC500 and after 2 days the air in the room had improved and after a week there was no bad odour left. There is no doubt the air-cleaner, which both sterilised and removed the bad odour, was for us a cost efficient way of solving the problem, and we give the MAC500 air-cleaner our best recommendations.

Statement from Cimpro in Kolding: Kim Hansen

Before buying the air-cleaner model MAC500, we had a big problem with poor quality indoor climate in the office due to smoking. We must say that the air-cleaner is really working. From day one we entered the office, the air was fresher. The air-cleaner is operating continuously.

Statement from Grafisk Design in Kolding: Helge Jensen

We were sceptical but were persuaded to buy 2 MAC500 air-cleaners. We have made the following conclusion: During the daily working hours, there is no significant improvement of the air purity, which must be due to the heavy change of air extract, we have in serigraphic printing. When operating the air cleaner during the night, however, we have experienced a considerable improvement of the air purity at the beginning of the working day. In this way the indoor climate in the printing house has improved significant and we give MAC500 our best recommendations.

Statement from takeaway in Lunderskov: Kim Jørgensen

I have a takeaway where there has always been poor air quality in the kitchen due to grilling and frying odour. After installing the MAC500, the odour has just disappeared. I therefore recommend the MAC500 air-cleaner.

Private person:

I, Bjarne Olsen (49 years old and smoker) have been suffering from asthma for 5 years and some of my friends, who used the air-cleaner, told me about the MAC500 Air Cleaner. I then bought the MAC500 air-cleaner and have been using it for one month. As a result of using it:

  • I do no longer use inhaler I sleep through all night
  • My head does not feel “heavy” in the morning
  • I have had no headache
  • My home does not smell smoky

​All in all, I feel that my everyday life has improved and therefore I warmly recommend the use of the MAC500 Air-cleaner.

Private person: Stig Edgar Nedergaard

My girlfriend and I suffer from allergy to dogs and smoke for many years and having both a dog and a wood-burning stove, we have taken medication every day. Having heard about your air-cleaner through some of our friends, I contacted your company and had an MAC500 for testing. After only a few days, we agreed that it was a very good solution to our problems. From day one, we did not take any medication as this was the only way to test the effect of the unit and none of us have had the need to take medication since. The only exception has been when we play with our dog on floor, but it is obvious that when you bore your head into the dog’s fur then it must go wrong. However the attack is over as soon as there are no allergy provoking compounds in the air. Actually, we could not afford to buy the device, but we agreed to skip Christmas and spend the money on a better indoor climate and thus improved quality of life. We warmly recommend others with similar problems to try an MAC500 compact cleaner.

Private person: Jane Rasmussen

During the last 8 years, I’ve suffered from allergy and asthma and I take medicine on a daily basis. As I saw a small advertisement for the MAC500 Air Cleaner in the magazine “Hendes Verden”. I thought: “I need to test such an air-cleaner!” During the last few months, I have now tested the MAC500 Air-cleaner. I have installed the MAC500 Air-cleaner in my bedroom and have turned it on approx. one hour before I go to bed in order to clean the air before I go to bed. After having installed this air-cleaner, I feel much fresher and more relaxed in the morning. And the best part is… I do not suffer from a “clogged” nose. Even my husband, who is not suffering from allergy, feels much more fit in the morning!! Therefore, I warmly recommend people with the same problems to test the MAC500 Air-cleaner.

​– And such references could continue ..

​If you are further interested, please contact your nearest dealer .