+45 4223 0001 tm@dakk.dk

OZ1000 & OZ2000​

12

Eliminering af skimmelsvamp op til 99,9%

– fjerner ikke blot lugten fra luften;
men også den lugt der sidder i tæpper, gardiner, vægge, og lignende.

Dårligt indeklima

Dårligt indeklima i de rum, mennesker færdes i, påvirker vores livskvalitet og sundhed negativt. Det kan være ildelugtende stoffer fra affald, skimmelsvampe, cigaretter, industrielle processer eller andet. Ubehagelig lugt kan i sig selv skabe ubehag, men indendørs luftforurening er desuden kilde til hovedpine, vejrtrækningsproblemer, træthed, muskelspændinger, astma og allergi, udtørrede slimhinder og øjenirritation.
Alle disse gener påvirker menneskers arbejdsevne og koncentration.

Lugte kan være svære at slippe af med.

Selv om et lokale er godt ventilleret, kan det være vanskeligt at fjerne lugtgener. Med OZ 1000 & OZ 2000 kan du permanent løse lugtproblemer af enhver art og uden brug af kemikalier. Lugten vender ikke tilbage, medmindre forureningskilden fortsat er til stede. – Så lad OZ1000 eller OZ2000 rense lokalet f.eks. om natten hvor der ingen mennesker er.

Let at installere!

OZ1000 & OZ2000 skal placeres højt i rummet – på reol, væg eller loft.

Bemærk!!

Behandling skal med OZ1000 & OZ2000, kun foregå når der ikke befinder sig mennesker eller dyr i området/lokalet, der behandles.

Fordele med OZ1000 & OZ2000

  • Ren fysisk proces uden kemikalier
  • Fordelagtig sammenlignet med filterteknikker
  • Ingen negativ miljøpåvirkning.
  • Minimalt strømforbrug
  • Høj driftssikkerhed
  • Kræver ringe vedligeholdelse
  • Let at installere​
  • Lille investering
  • ​Flytbar

– Derfor er OZ 1000 & OZ 2000 en god investering…

​Det er en investering i bedre trivsel, større effektivitet, øget arbejdsglæde og mindre sygefravær – investering i livskvalitet og sundhed.