+45 4223 0001 tm@dakk.dk

Air Cleaning Units

Luft-renseanlæg

Jimco A/S har specialiseret sig i bekæmpelse af fedt/olie og lugtgener ved hjælp af Jimco A/S patenterede UV-C & Ozon teknologi.

Ved hjælp af denne teknologi bekæmpes en række forureningsgener fra industrien. Det kan være lugt og fedt, olie fra industri-stegemaskiner eller friturekogere, hvor fedt og olie aflejres i kanalsystemer og emhætter. Ligeledes kan ildelugt fra kloakanlæg, biogasanlæg og destruktionsanlæg bekæmpes.

Applikationerne er utallige og enhver gene af organisk oprindelse kan uskadeliggøres med Jimco A/S teknologi.

Fordele ved Jimco Luftrenseanlæg:

 • Afprøvet og driftsikkert udstyr
 • Effektiv reduktion af lugtgener samt organiske og aromatiske sammensætninger
 • Ingen brug af kemikalier eller vellugtende olier
 • Ingen brug af filtre
 • Ingen brug af mikrobiologi
 • Inden skadelige reststoffer eller flydende substanser
 • Kompakt installation, behøver kun begrænset plads
 • Enkelt at installere i eksisterende bygninger
 • Øjeblikkelig start/sluk funktion
 • Konkurrencedygtige anskaffelsesomkostninger
 • Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

​Med et Jimco Luftrenseanlæg undgås problemerne fra traditionelle løsninger, hvor disse typisk er opbygning af f.eks. høje skorstene, forbrændingsovne eller anvendelse af termiske oxidanter, biofiltre, tørvelag, kemiske skrubbere, vellugtende olier etc.

Details

FLO-K

Jimco FLO-K Luftrenseanlæg til lugtreduktion fra industriens

Jimco A/S har gennem mange år udviklet og produceret luftrenseanlæg specielt til industrien. Anlæggene fra Jimco A/S er baseret på UV-C og Ozon teknologi. Denne metode baserer sig på fotolyseoxidationen, hvilket betyder, at der i et Jimco A/S anlæg foregår en kold forbrændingsproces, som ikke afgiver skadelige restprodukter.

FLO-K anlæg fremstilles og leveres til forskellige opgaver.

Anlæggene kan specialdesignes, hvor dette f.eks. kunne være at håndtere forekomster af ammoniak i afkastet. Typisk vil et sådan anlæg være en kombination af en skrubber og en Fotolyseoxidations-enhed, hvor skrubberen er udført med automatisk pH-regulering. Ammoniak udfældes let i vand med en lav pH-værdi. Denne type anlæg er velegnet til rensning af afkastluft fra kompostanlæg, centralrenseanlæg, biogasanlæg.

Et nyudviklet produkt har gjort det muligt at rense luften direkte fra røgeovne med meget stor effekt. Erfaringer og analyser har vist, at en rensningsgrad på omkring 95% er opnåelig. UV-C og Ozon Teknologien er i denne forbindelse udvidet med en katalysator indeholdende aktivt kul. Det har vist sig efter længere testperioder, at det aktive kul regenereres af det overskud af ozon, som befinder sig luften efter FLO-K anlægget.

Jimco A/S industrianlæg indeholder normalt PLC-overvågning af alle digitale signaler til styring af processerne. Der er ligeledes som standard indbygget modem for fjernovervågning. Styretavlen indeholder diverse alarmer samt tilslutning for startsignalkabel, ventilator etc.

Jimco A/S FLO-K anlæg kan efter ønske leveres med automatisk CIP-rengøringsanlæg (Cleaning In Place). CIP-systemet styres fra PLC-overvågningen således, at man frit kan programmere rengøringssekvens. I samarbejde med leverandøren har Jimco A/S udsøgt de mest miljørigtige sæber til rengøringsprocessen.

Jimco A/S Luftrenseanlæg type FLO-K anvendes til en lang trække forskellige applikationer, hvor der er tale om lave lufttemperaturer. Anlægget fungerer ved en proces kaldet fotolyseoxidation, hvor den forurenede luft udsættes for en kombination af UV-C bestråling og ozon. Forureningen i luften bliver derved oxideret, hvilket vil sige koldforbrændt og lugt samt evt. andre organiske forureninger reduceres til et absolut minimum. Den typiske reduktion i LE/m3 ligger på 90-98 %.

Reaktionskammeret i et Jimco A/S FLO-K anlæg er fremstillet i syrefast rustfrit stål (316), og indeholder det antal Jimco A/S Fotoozonlamper, der passer til den mængde luft, man ønsker at rense.

Et Jimco A/S FLO-K anlæg kan leveres med en kombineret våd-skrubberfunktion, hvis der er tale om f.eks. stort indhold af ammoniak, hvorved ammoniakken nemt lader sig vaske ud den forurenede luft. Denne funktion indsættes før UV-C reaktionskammeret.