+45 4223 0001 tm@dakk.dk

Surface Disinfection

Luft-renseanlæg

Jimco A/S har specialiseret sig i bekæmpelse af fedt/olie og lugtgener ved hjælp af Jimco A/S patenterede UV-C & Ozon teknologi.

Ved hjælp af denne teknologi bekæmpes en række forureningsgener fra industrien. Det kan være lugt og fedt, olie fra industri-stegemaskiner eller friturekogere, hvor fedt og olie aflejres i kanalsystemer og emhætter. Ligeledes kan ildelugt fra kloakanlæg, biogasanlæg og destruktionsanlæg bekæmpes.

Applikationerne er utallige og enhver gene af organisk oprindelse kan uskadeliggøres med Jimco A/S teknologi.

 

Fordele ved Jimco Luftrenseanlæg:

 • Afprøvet og driftsikkert udstyr
 • Effektiv reduktion af lugtgener samt organiske og aromatiske sammensætninger
 • Ingen brug af kemikalier eller vellugtende olier
 • Ingen brug af filtre
 • Ingen brug af mikrobiologi
 • Inden skadelige reststoffer eller flydende substanser
 • Kompakt installation, behøver kun begrænset plads
 • Enkelt at installere i eksisterende bygninger
 • Øjeblikkelig start/sluk funktion
 • Konkurrencedygtige anskaffelsesomkostninger
 • Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

​Med et Jimco Luftrenseanlæg undgås problemerne fra traditionelle løsninger, hvor disse typisk er opbygning af f.eks. høje skorstene, forbrændingsovne eller anvendelse af termiske oxidanter, biofiltre, tørvelag, kemiske skrubbere, vellugtende olier etc.

Detaljer

FLO-P

Jimco FLO-P Luftrenseanlæg til reduktion af fedt og lugt fra industrielle afkast

Jimco A/S har udviklet og patenteret en fotolyseoxidationsteknologi specielt velegnet til reduktion af fedt/olie samt aromatiske stoffer i afkastluft med høje temperaturer fra f.eks. stege-, koge- og fritureprocesser.

Processen sker på følgende måde:

Trin 1: Den varme forurenede luft (primær luften) tilføres i anlæggets nederste del.

Trin 2: Luften ledes gennem et labyrintfilter, hvor der sker en trykfordeling og

udskilning af de største olie-/vanddråber.

Trin 3: For nedkøling af den primære luft tilføres sekundær luft fra rummet

(evt. via et punktudsug fra en produktionslinie). Denne nedkøler samtidig de

specielt udviklede kondensatblokke, som derved udskiller en større mængde

olie/vand fra den primære luftstrøm. Dette giver et lavere energiforbrug i den

efterfølgende fotolyseoxidationsproces.

Trin 4: Fotolyseoxidationsprocessen foregår med specielle lavtryks UV-C lamper, som

både spalter sammensætningerne i luften og producerer en lille mængde ozon, som efterfølgende anvendes til oxidationsprocessen.

 

FLO-P Luftrenseanlæg er normalt udført efter kundens ønsker og specifikationer. Der kan evt. være krav fra offentlige myndigheder med hensyn til lugtemission til omgivelserne. Virksomheden selv kan have ønsker omkring fysiske forhold herunder pladsen, hvor anlægget kan placeres og hvor det giver de bedste forhold m.h.t. service af anlægget.

Jimco FLO-P Luftrenseanlæg er patenteret under PCT/DK97/00182 og Jimco A/S modtog i februar 2000 EU’s miljøpris for Renere Teknologi for udviklingen af Fotolyseoxidationssystemet.

Den unikke opbygning af Jimco A/S FLO-P luftrenseanlæg sikrer en optimal rensning af afkastluft med høje temperaturer.