FLO-P Luftdisinfektion

FLO-P Luftdisinfektion

Luft-renseanlæg

Jimco A/S har specialiseret sig i bekæmpelse af fedt/olie og lugtgener ved hjælp af Jimco A/S patenterede UV-C & Ozon teknologi.

Ved hjælp af denne teknologi bekæmpes en række forureningsgener fra industrien. Det kan være lugt og fedt, olie fra industri-stegemaskiner eller friturekogere, hvor fedt og olie aflejres i kanalsystemer og emhætter. Ligeledes kan ildelugt fra kloakanlæg, biogasanlæg og destruktionsanlæg bekæmpes.

Applikationerne er utallige og enhver gene af organisk oprindelse kan uskadeliggøres med Jimco A/S teknologi.

Fordele ved Jimco Luftrenseanlæg:

 • Afprøvet og driftsikkert udstyr
 • Effektiv reduktion af lugtgener samt organiske og aromatiske sammensætninger
 • Ingen brug af kemikalier eller vellugtende olier
 • Ingen brug af filtre
 • Ingen brug af mikrobiologi
 • Inden skadelige reststoffer eller flydende substanser
 • Kompakt installation, behøver kun begrænset plads
 • Enkelt at installere i eksisterende bygninger
 • Øjeblikkelig start/sluk funktion
 • Konkurrencedygtige anskaffelsesomkostninger
 • Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Med et Jimco Luftrenseanlæg undgås problemerne fra traditionelle løsninger, hvor disse typisk er opbygning af f.eks. høje skorstene, forbrændingsovne eller anvendelse af termiske oxidanter, biofiltre, tørvelag, kemiske skrubbere, vellugtende olier etc.